Program Partnerski

I. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Każdemu uczestnikowi programu zostaje nadany unikalny kod rabatowy (np. EO123)

2. Celem wszelkich działań jest rozpowszechnianie informacji o naszych usługach wraz z informacją o przydzielonym kodzie rabatowym.

3. Każda osoba, która zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług, znajdzie w formularzu zgłoszeniowym miejsce na podanie kodu rabatowego. Wpisanie kodu premiowane jest 5% rabatu na nasze usługi (to gwarancja, że klienci będą pamiętali o kodzie). Wpisanie kodu jest równocześnie dla nas informacją, z czyjego polecenia zgłasza się dana osoba.

4. Każde zgłoszenie jest automatycznie rejestrowane w naszej bazie danych. W momencie gdy klient opłaca nasze usługi, uczestnikowi programu naliczana jest odpowiednia prowizja.

II. SPOSOBY DZIAŁANIA

Podstawowym zadaniem uczestnika programu jest pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do korzystania z usług naszej firmy.

Najważniejsze, żeby osoba która się do nas zgłasza znała i podawała indywidualny kod uczestnika programu.

Jeśli osoba ta poda kod swoim znajomym to ich zgłoszenia również będą wpływać na konto Partnera.

II. WYSOKOŚĆ PROWIZJI

1. Wysokość prowizji za poleconego klienta zależy od sumy poleconych osób i wynosi:

Pierwsze 25 poleceń – 10€ brutto / osobę
Od 26 do 50 polecenia – 15€ brutto / osobę
Od 51 polecenia wzwyż – 20€ brutto / osobę

2. Prowizja naliczana jest w momencie gdy polecony klient opłaci za rejestracje firmy.

IV. WYPŁATY PROWIZJI

Jeśli zgromadzona prowizja Programu Partnerskiego na koncie Partnera osiągnie kwotę minimalną w wysokości 100€, Partner może poprzez e-mail zgłosić chęć wypłaty zgromadzonej prowizji. Realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera rachunek uwzględniające uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane w rachunku przez Partnera konto bankowe. Rachunek nie mogą być wystawione na termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe. 

Szczegółowy regulamin Programu Partnerskiego znajduje się w umowie partnerskiej, którą podpisujemy przy pierwszej wypłacie prowizji. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem:

UMOWA PARTNERSKA.

UWAGA: Konta nieaktywne przez okres 12 miesięcy (brak poleceń i brak zarejestrowanego logowania do konta) są automatycznie usuwane z naszego systemu.

Podsumowując, proponujemy unikalną ofertę współpracy i szansę na zdobycie dodatkowego źródła dochodu. Jeśli jesteś nią zainteresowany, to prosimy o kontakt.